Valgfag

Udover de obligatoriske fællesfag, som i bred forstand retter sig mod lærergerningen og linjefagene, som sigter på at tilegne sig undervisningskompetence i bestemte fagområder er der forskellige andre valgbare forløb, der kan ses her.