Praktik

Der findes 3 obligatoriske praktikforløb:

3-ugers praktikken på 1. og 2. årgang:

På både 1. og 2. årgang er de studerende på Den frie Lærerskole i en 3 ugers praktik på en fri skole. Praktikken foregår for begge årgange i forårssemesteret.

Man følger en lærer i to uger og overtager derefter undervisningen i den 3. uge - her kan læreren fra den frie skole evt. deltage i Lærerskolens Ollerupkursus.

Årspraktik på 3. årgang:

Hele 3. år på Den frie lærerskole foregår i lønnet praktik på en fri skole.

Praktikken foregår rent praktisk som en ganske almindelig ansættelse, med de opgaver der almindeligvis hører til som undervisning, møder etc.

Den studerende skal selv søge jobbet, og ansættes på normale overenskomstmæssige vilkår.

Læs mere om praktikken på Den frie Lærerskole her


Kataloget med årspraktikanter til skoleåret 2019-2020: her

Du kan også kontakte praktikkoordinator Gitte Tinning Madsen: vejleder@dfl-ollerup.dk