PD i anvendt scenekunst

 

Den frie Lærerskole i Ollerup og Univercity College Lillebælt udbyder i 2019 - 2021 en Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst.

Hvert modul er bygget op om to internater, der finder sted på Den frie Lærerskole. Der er mulighed for at tage en hel Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst, hvilket så indebærer, at man også skal have de obligatoriske moduler. Endvidere kan diplomuddannelsen i Anvendt Scenekunst kombineres med moduler fra andre PD-uddannelser og diplomuddannelser.

 

Formål

Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende personlige og faglige kompetencer i arbejdet med scenekunst indenfor det pædagogiske område.

 

Mål for læringsudbytte

 

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 

  • planlægge, gennemføre og evaluere forløb, hvor børn, unge, voksne og ældre aktivt bruger scenekunst til at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer og oplevelser
  • udvikle og tilpasse dramapædagogiske og scenekunstfaglige læreprocesser i forhold til forskellige formål, målgrupper og deltagerforudsætninger

 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

 

Viden

  •  have indsigt i teorier om scenekunst og dramapædagogik
  •  have kendskab til sammenhæng mellem kulturformer, scenekunst og pædagogik 

 

Færdigheder

 

  • kunne anvende metoder og redskaber til at styrke den æstetiske, den ekspressive og den sociale kompetence
  • kunne mestre arbejdet med scenekunst i en pædagogisk og social kontekst

 

MODULERNE i ANVENDT SCENEKUNST

 

Modul 1: Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis

Modul 2: Dramapædagogik

Modul 3: Scenekunst med børn og unge

Modul 4: Scenekunst med voksne og ældre

Undervisningsplan og litteraturliste

 

Til hvert modul planlægges en undervisningsplan med litteraturliste, der vil være tilgængelig i god tid før modulstart.

Undervisere og vejledere

 

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune

Hanne Kirk. Modulansvarlig. Cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der udover vil der være gæsteundervisere til specifikke temaer.

 

Økonomi:


Prisen er kr. 12.050,-pr. modul som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse.

Undervisningen omfatter 36 undervisningstimer på hvert modul fordelt over 2 internater. I tilknytning til opgaveskrivning, projektforberedelse, mv., er der afsat 2 vejledningstimer til hver studerende.

 

Yderligere spørgsmål til indholdet af modulerne i Anvendt Scenekunst, undervisning og studievejledning, kan rettes til:
Hanne Kirk:  e-mail: hannekirk66@gmail.com

 

Øvrige spørgsmål vedr. internaterne, ansøgning om optagelse, kost/logi, økonomi, mv.,kan rettes til Den frie Lærerskole administration: Gitte Mørkenborg Olsen: e.mail: gmo@dfl-ollerup.dk

 

Ansøgning om optagelse: Elektronisk ansøgningsskema: Hent her

 

Læs samtalen med Hanne Kirk i Friskolebladet: ”De frie skoler elsker drama”.