Optagelse

Den frie Lærerskole optager ca. 71 studerende om året.
Vi har studiestart 1 gang om året, medio august.
 
Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2-3 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.

Læs om optagelseskriterierne
 

ANSØGNINGSPROCES
For at søge om optagelse skal du sende en motiveret ansøgning, et fyldestgørende CV samt relevant dokumentation, såsom eksamensbeviser, personlige udtalelser m.v. via www.optagelse.dk.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dine aktiviteter og kompetencer, og hvorfor de er relevante med henblik på optagelse på Den frie Lærerskole.

Du finder os på www.optagelse.dk under følgende:

  • Områdenummer: 46510
  • Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler

Ansøgere der opfylder optagelseskriterierne inviteres til optagelsessamtale i perioden marts/maj.
Samtaledage i 2019 er fastlagt til: 25. marts og 1. maj

Du får et foreløbigt svar på din optagelsessamtale medio maj.

Indkaldelse til optagelsessamtale samt svar på optagelsessamtalen sendes via mail.

ANSØGNINGSFRIST:
15. marts kl. 12.00
Vi har også her i 2019 modtaget mange ansøgninger.
Hvis du ikke nåede fristen 15. marts kl. 12.00 kan du fortsat sende en ansøgning. 

Ansøgning om merit