Modul 4: Scenekunst med voksne og ældre

10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål:
Den studerende

  • kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med voksne og ældre
  • kan varetage samskabende processer, fx. devising
  • har kendskab til dansk og/eller udenlandsk  scenekunst.
  • kan reflektere over scenekunstens betydning for voksnes og ældres kulturelle identitetsdannelse
  • har indsigt i scenekunstens anvendelsesmuligheder i ikke-kunstneriske sammenhænge
  • kan mestre scenekunstproduktion med voksne og ældre
  • kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
  • kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg


Internater:
Studieperiode: 02.09.2020 - 22.01.2021

Onsdag den 2.09.kl.12.00 – fredag den 4.09.kl. 13.00.

Onsdag den 4.11 kl.12.00 – fredag den 6.11.kl. 13.00.

Aflevering af opgaven: onsdag den 16.12 kl. 12.00 i Viggo.

Eksamen:
Intern. Fredag den 22.01.2021 på Den frie Lærerskole, Borgen fra kl. 9.00.

Ansøgnings- og tilmeldingsskema kan hentes HER. Tilmeldingsfristen senest den 1. juni 2020.

Pris:
Kr. 12.750,-

Kontakt:
Henvendelse vedr. afgangsprojektet kan rettes til Den frie Lærerskole,

Gitte Mørkenborg Olsen, sekretær på tlf. 62 24 10 66

Bent Hansen, PD-Uddannelsesleder