Modul 3: De frie skoler i en global verden

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål
Den studerende:

  • Kan ud fra de frie skolers organisering og undervisning i formelle og uformelle læringsrum bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
  • Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
  • Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark
  • Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af - og tilgang til det internationale, herunder have
  • kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, online samarbejde, støttemuligheder mv.
  • Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og mellemfolkelig forståelse
  • Har viden om internationalt forskellige opfattelser af læring og kan formidle et bredt kultursyn
  • Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk
  • Kan formidle og videndele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.


Internater efteråret 2019
Studieperiode: 11.09.2019 -15.01.2020
Onsdag den 11.09.2019 kl.12.00 – fredag den 13.09. 2019 kl. 13.00.

Internatet finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Kontaktseminar i Riga, Baltikum, tirsdag d. 12.11.2019 - fredag d. 15.11.2019

Eksamen:
Onsdag den 15. januar 2020 fra kl. 9.00 på Den frie Lærerskole, Kursuscenter Borgen

Sted:  
Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere:
Britt Stockholm, seminarielærer i engelsk på Den frie Lærerskole, master i fremmedsprogsdidaktik. (Modulansvarlig)

Jakob Clausager Jensen, international konsulent i de frie skoler.

Iben Jensen, professor ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen: Grundbog i kulturforståelse.

Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Økonomi:
kr. 15.000,-. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltider på 1. internat, samt kontaktseminar i Riga (inkl. fly t/r fra København + ophold). Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Viggo:
Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning:
Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER:

Ansøgningsfrist til dette modul: 12.08.2019.

Kontakt:
Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk, Telefon 62 24 10 66.

Se flyer for "Frie skoler i en global verden" HER