Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative

10 ECTS-point, intern prøve

Læringsmål
Den studerende:

 • Kan reflektere over egen praksis i forhold til narrativitets- og æstetikteori
 • Kan udvikle egne fortællinger
 • Kan udvikle didaktisk begrundede undervisningsforløb i fortælling og bruge fortælling som undervisningsredskab
 • Kan argumentere for fortællingens betydning i forhold til identitetsudvikling og narrativ vejledning samt i et organisatorisk perspektiv
 • Har viden om de frie skolers fortælletradition og kultur, samt nyere fortælleteori og storytelling
 • Har viden om indhold, genrer, fortællingens struktur og didaktiske målsætninger
 • Har viden om narrative kompetencer, narrativitets- og æstetikteori
 • Kan anvende sprog og virkemidler som fortæller
 • Kan anvende fortællingens rum og fortællerens sceniske figur
 • Kan facilitere undervisning i fortælleforløb for børn og kolleger
   

Undervisere:

Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Underviser i fortælling, drama og teater på Den Frie Lærerskole
Bent Hansen, cand.mag. i pædagogik, professionel fortæller og underviser i fortælling på Den frie Lærerskole
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Bennyé Austring, cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Har bl.a. været forfatter på bogen ”Æstetik og læring”
Marianne Horsdal, Professor emeritus. Tidligere ansat på Center for Kulturstudier. Har bl.a. skrevet Livets fortællinger og Telling lives: Exploring dimensions of narratives
Anke Piekut, lektor på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Internater efteråret 2020
Studieperiode: 21.09.2020 - 21.01.2021

Mandag den 21.09.2020 kl. 12.00 – onsdag den 23.09.2020 kl. 13.00.
Onsdag den 25.11.2020 kl. 12.00 – fredag den 27.11. 2020 kl. 13.00.
Eksamenen er den 21. januar 2021.

Sted:  
Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Økonomi:
Kr. 13.050. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Viggo:
Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Kontakt:
Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, kontor@laererskolen.dk, Telefon 62 24 10 66
PD-Uddannelsesleder Bent Hansen - bent@laererskolen.dk