Modul 2: Dramapædagogik

10 ECTS. Ekstern Prøve.

Læringsmål:
Den studerende

  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb
  • kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag
  • kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
  • har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
  • har viden om æstetiske læreprocesser
  • har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
  • kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder


Internater efteråret 2021:
Studieperiode: 08.09.2021 – 29.01.2022.

Onsdag den 08.09 kl. 12.00 – fredag den 10.09. 2021 kl. 13.00.
Onsdag den 03.11 kl.12.00 – fredag den 05.11.2021 kl. 13.00.

Eksamen:
Eksamen finder sted i januar 2022. Nærmere dato kommer senere.

Sted:
Undervisningen afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup

Undervisere:
Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Kursusleder
Merete Sørensen, Ansat UC Sjælland. Ph.d. om leg, æstetisk læring, drama og inklusion.
 

Pris:
Kr. 12.750 (der tages forbehold for en mindre stigning i kursusprisen) som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur. 

Tilmelding:
Elektronisk ansøgningsskema: HER

Ansøgningsfrist:
18. juni 2021