Modul 2: Dramapædagogik

10 ECTS. Ekstern Prøve.

Læringsmål:
Den studerende

  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb
  • kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag
  • kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
  • har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
  • har viden om æstetiske læreprocesser
  • har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
  • kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder


Internater efteråret 2019:
Studieperiode: 4.09.2019 – 17.01.2020.

Onsdag den 04.09.2019 kl. 12.00 – fredag den 06.09. 2019 kl. 13.00.

Onsdag den 06.11.2019 kl.12.00 – fredag den 08.11.2019 kl. 13.00.

Aflevering af opgave: tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00 i Viggo.

Eksamen:
Ekstern. Fredag den 17.01.2020 på Den frie Lærerskole, Borgen, fra kl. 9.00.

Sted:
Undervisningen afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup

Undervisere:
Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune

Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Kursusleder

Merete Sørensen, Ansat UC Sjælland. Ph.d. om leg, æstetisk læring, drama og inklusion. Deltager som ekspert i flere udvalg under kulturstyrelsen. Er tovholder for og underviser på internationalt modul om æstetik og læring i børnehave og indskoling. Underviser primært i didaktik, æstetik og leg og læring.

Litteratur:
Inden uddannelsesstart forventer vi følgende bøger læst:

  • Bennyé D. Austring og Merete Sørensen: ”Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske lærerprocesser” (Hans Reitzels Forlag; 2006)
  • Hanne Kirk og Ida Krøgholt (red.): ”Fagdidaktik i teater og drama”. (Frydenlund. 2018)


Hent det fulde program for modul 2: HER

Pris:
Kr. 12.050, som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Ønsker man kurset uden logi er prisen kr. 10.592. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Tilmelding:
Elektronisk ansøgningsskema: HER

Ansøgningsfrist:
12. august 2019